Beställningsinfo.

1. Köp
2. Leveranstid
3. Leveranssätt & fraktkostnad
4. Betalning
5. Garanti
6. Öppet Köp/Ångerrätt
7. Reklamation
8. Beställningar
9. Avbeställning
10. Returer
11. Tvist
12. Force Majeure

1. KöpEfter att du bestämt dig för vilken produkt du vill köpa klickar du på den beställnings knappen. Dina varor läggs då i en varukorg. Alla priser är inklusive moms. Inga övriga avgifter tillkommer om detta inte står specificerat, fraktkostnad tillkommer. När du har handlat klart klickar du på Kassa. Därefter väljer du betalningsalternativ och fyller i dina uppgifter samt klickar på skicka order. Din order skickas då via e-post till oss och vi tar emot den samma dag. Du får därefter en orderbekräftelse av oss.

Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans) alternativt direktbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. SLS Audio råder ej över prisförändringar på marknaden, därför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

2. LeveranstidNormal leveranstid är 2-3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. SLS Audio garanterar en leveranstid på maximalt 8 veckor i det fall en vara ej är lagerförd.
Skulle det vara andra eventuella avvikelser får Du veta det i samband med orderbekräftelsen via e-post alternativt telefonavisering. Du har då givetvis rätt att avstå alternativt ändra Din beställning.

3. Leveranssätt & fraktkostnadSLS Audio erbjuder olika leveranssätt. Baserat på paketets vikt och volym samt vart du bor. Fraktkostnad och fraktsätt specificeras när du kommer till kassan. Läs mer om betalsätt nedan.

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten men det förekommer även andra speditörer, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller.

Alla av SLS Audio saluförda varor på hemsidan är leveransklara om inget annat anges. SLS Audio reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som kan ligga till grund för leveransförseningar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske senare än beräknat.

Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till SLS Audio vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att SLS Audio effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis åtta (8) dagar från avsändandet. Ej avhämtad vara kommer frakten faktureras beställaren/köparen. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

4. BetalningSLS Audio redovisar alla priser inklusive moms och bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans) alternativt direktbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. SLS Audio råder ej över prisförändringar på marknaden, därför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:
- Betalning vid leverans (Postförskott).
- Förskottsbetalning via insättnig på vårt Bankgiro eller Postgirot Billigaste och snabbaste alternativ

Bankgiro: 5923-1639
Posgiro: 4831690-0

Fakturering: Vi fakturerar endast för oss välkända företag. Betalsätten kan skilja sig beroende på produkt. Detta pga av paketets storlek och vikt.

5. GarantiSLS Audio säljer alla produkter med 1 års garanti om inget annat anges. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i varan vid leverans. Gäller det t.ex. handhavande fel eller felinställd vara är det du som kund som returnerar den och står för kostnaden av transport till oss. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv.

6. Öppet Köp/ÅngerrättÖppet köp
SLS Audio erbjuder Dig 7 dagars öppet köp från den dagen då Du tagit emot varan. Retur skall ske i obrutet original emballage och återlämnas komplett i oskadat original skick. I sådana fall står köparen samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen är det dock viktigt att Du gör en korrekt anmälan via e-post alternativt brev, detta då till, SLS (Saltängens Larm & Stereo) AB Norra Promenaden 45, 602 38 Norrköping markera kuvertet med SLS Audio Reklamation där fyller du i av oss begärda uppgifter (returbegäran). I och med detta, fyller du i de förutsättningar som skall vara uppfyllda för att tillämpa ångerrätten. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes åndå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

7. ReklamationSLS Audio garanterar att varje försändelse okulärbesiktigas innan den skickas till Er. Skulle varan ändå vara trasig alternativt felexpedierad när den anländer så åtar sig SLS Audio givetvis att kostnadsfritt åtgärda felet. Det är dock viktigt att Du gör en korrekt anmälan via e-post alternativt brev, detta då till, SLS (Saltängens Larm & Stereo AB) Norra Promenaden 45, 602 38 Norrköping markera kuvertet med SLS Audio. I sådana fall står köparen för kostnader som uppstår, vanligtvis frakt till oss.

8. Beställningar
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att SLS Audio lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

9. Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från SLS Audio.

10. Returer
Skicka ett mail till oss på info@slsaudio.se med en felbeskrivning, fakturanummer och fakturadatum. Efter vi har fått ditt felbeskrivning, sänder vi ett RMA-nummer till dig via mail. SLS Audio förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig ifall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.
Vid inskickande av defekta produkter till oss, måste emballaget eller fraktsedeln vara tydligt märkt med utfärdat RMA, returnummer på utsidan av paketet.

Ej märkta returer förbehåller vi oss rätten att ej mottaga

Retur skall ske på avsändarens ansvar och risk, och till adressen som framgår på sidan under kontakt.
Rekommenderas att emballera produkten mycket väl, gärna i originalemballage eller motsvarande. Högteknologiska produkter samt elektroniska sådana är ömtålig för stötar, slag, väta och kyla, därför ett väl skyddande emballage är mycket viktigt vid inskickande av produkten.
Lämpliga fraktsätt är posten företagspaket, DPD. I sådana fall står köparen samtliga kostnader som uppstår.

11. Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har SLS Audio som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

12. Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från SLS Audio, som gör att SLS Audio ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att SLS Audio befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
Nyhetsbrev
Få senaste nytt och erbjudanden direkt vid lansering.


Kundtjänst
Saltängens
Larm & Stereo AB
Norra Pormenaden 45
602 38 Norrköping

Öppettider
Mån till Fre: 08.15 - 18.00

Telefon: 011-135980
Telefax: 011-366382

Mail info: info@slsaudio.se